DESATERO PRO RODIČE

DESATERO PRO RODIČE 

   1. Každý den kontroluji za přítomnosti svého prvňáčka jeho školní tašku. 

   2. Každý den zkontroluji penál a připravím ostře ořezané tužky. Vím, že dítě jich má mít              v zásobě několik. 

   3. Pomáhám dítěti v přípravě školních potřeb a učebních pomůcek za jeho přítomnosti,              společně je ukládáme do tašky.

   4. Školní pomůcky koupím podle pokynů třídní učitelky až po informativní schůzce rodičů            budoucích prvňáčků. 

   5. Pravidelnou přípravu na vyučování rozdělím dítěti na kratší časové intervaly. 

   6. Příprava na vyučování by měla probíhat v klidném a příjemném prostředí, aby se dítě            mohlo soustředit na svou práci. 

   7. V klidu si popovídám s dítětem o tom, co prožilo ve škole, snažím se odpovědět na jeho        otázky. 

   8. O společných kulturních zážitcích (rozhlas, televize, kino, divadlo, koncert) si s dítětem          vyprávím, snažím se mu vysvětlit, čemu nerozumělo. Tím rozvíjím jeho rozumové                  vnímání. 

   9. Své dítě pohladím, pochválím za dobré výsledky. Snažím se nezlobit se, když se mu              něco ve škole nedaří. 

 10. Jsem součástí školy, nestojím mimo ní, zvykám si na zcela samozřejmé návštěvy ve              škole.